1 đánh giá cho Thiết kế hệ thống điều hòa không khí VRV cho một hội trường dạng VRV – Cassette – cấp gió tươi gián tiếp ( thuyết minh, kèm bản vẽ )

  1. Được xếp hạng 5 5 sao

    thành

    tốt

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *