VINHOMES WESTPOINT (VINHOMES MELODIA)

👉Tổ hợp công trình dịch vụ thương mại nhà ở văn phòng kết hợp lưu trú và nhóm trẻ ▪VINHOMES WESTPOINT (VINHOMES MELODIA) 👉(HVAC-CHILLER), Link tải file CAD phần I tham khảo tại; https://www.mediafire.com/file/32oy2osrmwirjjh/Chiller+MCH.zip/file ………….. Cuốn sách SQT-4C tiếp tục được triển khai phát hành vào đầu năm 2021. Do cuối năm Trung tâm chưa chuẩn … Continue reading

VINHOMES WESTPOINT (VINHOMES MELODIA)

👉Tổ hợp công trình dịch vụ thương mại nhà ở văn phòng kết hợp lưu trú và nhóm trẻ ▪VINHOMES WESTPOINT (VINHOMES MELODIA) 👉(HVAC-CHILLER), Link tải file CAD tham khảo tại; https://www.mediafire.com/file/3ks13xboltytbko/Chiller.zip/file ………….. Cuốn sách SQT-4C tiếp tục được triển khai phát hành vào đầu năm 2021. Do cuối năm Trung tâm chưa chuẩn bj kịp … Continue reading

FULL form mẫu checklist nghiệm thu Cơ Điện M&E

FULL form mẫu checklist nghiệm thu Cơ Điện M&E 24 biểu form mẫu phổ biến cho công tác nghiệm thu Cơ Điện M&E Dành cho khối tháp với các hệ điển hình; Điện; Cấp thoát nước, Điều hòa không khí, thông gió, HVAC Link tải file excel tham khảo tại; https://www.mediafire.com/file/z7rtfz1t74fbyad/3.+Full+check+list+nghiệm+thu+M&E.zip/file ……………………… Ưu đãi đặc biệt … Continue reading

Thiết kế điện

Thiết kế điện Line về tủ, tên tải, loại tải, công suất, số pha, số lượng Tải tính toán (W), hệ số tính toán, dòng tính toán, thiết bị bảo vệ, tiết diện cáp Lưu ý khi nhập dữ liệu Link tải file excel tham khảo tại;  https://www.mediafire.com/file/s8cx7vxckkaml2v/2.+Lựa+chọn+tiết+diện+dây+dẫn+điện.zip/file ………………….. Ưu đãi đặc biệt năm 2021 … Continue reading