QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1: THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Quý bạn khi đăng ký tham gia  làm thành viên trên meeshop.vn chỉ cần cung cấp địa chỉ email và password như form đăng ký của meeshop.vn.

Khi đã tham gia đăng ký và kích hoạt tài khoản bạn cần tuân thủ theo những quy định của meeshop.vn

ĐIỀU 2: QUYỀN LỢI CỦA THÀNH VIÊN

–  Các bạn có quyền tải toàn bộ  tài liệu, giáo trình, bản vẽ vv…để sử dụng cho công việc, học tập và nghiên cứu hoặc chia sẻ.

–  Được hỗ trở “k” thưởng theo quy định của meeshop.vn sau khi nạp tiền thành công.

– Được hỗ trợ trong quá trình thanh toán, tra cứu, tải tài liệu bởi admin meeshop.vn

– Được tải không thời hạn tài liệu đã tải về trường hợp bạn muốn tải lại sau này.

– Được nhận các ưu đãi và hỗ trợ giá đặc biệt khi đăng ký mua gói theo yêu cầu.

ĐIỀU 3: TUÂN THỦ HỢP TÁC

– Tuân thủ nguyên tắc hợp tác giữa các bạn và meeshop.vn, về các chính sách thanh toán, giá trị tài liệu

  1. Các bạn đồng ý thanh toán để mua tài liệu,  meeshop.vn cấp quyền tải tài liệu cho các bạn
  2. meeshop.vn cam kết tài liệu .zip các bạn tải về đúng với bản demo picture như mô tả.
  3. Bạn đã thanh toán và chuyển khoản đến meeshop.vn để tải tài liệu sẽ không thể rút lại tiền trong tài khoản ( Bao gồm tài khoản chính và tiền thưởng ảo). Đây là tiêu chí chung. Mong các bạn hiểu và chia sẻ với meeshop.

Các bạn được quyền phản hồi với meeshop nếu không thực hiện đúng quy định và cam kết.

Mục đích tạo điêu kiện tốt nhất cho các thành viên. Hy vọng các thành viên và meeshop cùng hợp tác & tuân thủ các quy định trên. 

Trân trọng cảm ơn!

Ban quản trị meeshop.vn